• Start project Torekes

  • Info en documenten

   • Nulmeting Rabot-Blaisantvest

    De nulmeting van de wijk Rabot-Blaisantvest november 2009 dient als evaluatiedocument bij tussentijdse evaluaties van het project complementaire munt in Rabot-Blaisantvest.
    Dit document bevat een overzicht van de verschillende organisaties die een rol spelen in de wijk of die van belang zijn voor de nulmeting.

    Nulmeting Rabot-Blaisantvest (05-11-2009)

   • Start Torekesproject

    De proef wil nagaan of de introductie van een complementaire munt in deze volkse wijk de mogelijkheden voor buurt-, buren- en milieuzorg kan verbreden, de inzet en participatie van bewoners kan vergroten en de fierheid en solidariteit in de wijk kan beïnvloeden op een interessante en doenbare manier.

    Start Torekesproject (31-08-2010)

   • Persbericht 'Gentse wijk Rabot krijgt eigen munt'

    De Gentse wijk Rabot-Blaisantvest krijgt als eerste wijk in Vlaanderen haar eigen munt. Bewoners die zich inzetten en taken opnemen in de publieke ruimte voor een proper, groen, veilig en prettig Rabot, worden voortaan gewaardeerd met Torekes. Met die Torekes kunnen ze terecht bij een aantal lokale handelaars, naar de film, een aantal milieusparende materialen bekomen, een volkstuintje huren, de bus of tram op, enzovoort.

    Persbericht 'Gentse wijk Rabot krijgt eigen munt' (01-10-2010)